Szkolenia dla młodzieży

Body and Mind Coaching.pl Ewelina Jasik  oferuje szkolenia dla młodzieży szkolnej w zakresie:

Profilaktyna antyprzemocowa dla młodzieży. NOWOŚĆ, kliknij!
– poczucia własnej wartości,
– inteligencji emocjonalnej,
– komunikacji interpersonalnej, porozumienia w duchu empatii (empatyczna komunikacja- NVC),
– agresji (jej źródeł i sposobów opanowywania),
– emocji dzieci i  nastolatków,
– toksycznych relacji w szkole i w domu (jak ich unikać lub jak z nich wybrnąć)
– zdrowej asertywności,
– nawyków zachowań wyniesionych z domu i ich wpływie na rozwój umiejętności psycho-społecznych ucznia ,
– przemocy i sposobach jej przeciwdziałania (zwłaszcza ta ukryta, np. psychiczna)
– budowania zdrowych i trwałych relacji z rówieśnikami, domownikami, z otoczeniem
– umiejętności autoprezentacji oraz rozmowy,
–  ro45 min. (godzinę lekcyjną) zapoznania potrzeby pomocy psychologa, coacha (czasem konieczność, a nie dramat)

Wielkość grupy: Ustalana każdorazowo z prowadzącym (zazwyczaj do max. 30 osób)

Terminy i czas trwania szkolenia: Zależą od złożonego zamówienia, obszerności danego zagadnienia i liczby grup do przeszkolenia. Terminy ustalane są indywidualnie.

Cena za uczestnika to 35 zł brutto.

szkolenia dla nauczycieli