W ramach działań prewencyjnych przeciwko przemocy w szkole,
Body and mind coaching.pl Ewelina Jasik proponuje cykl 3 warsztatów, o następującej tematyce:

„Poczucie własnej wartości, jego znaczenie i rola w budowaniu zdrowej relacji z innymi i samym sobą”

Celem tych warsztatów jest ukazanie istoty i roli poczucia własnej wartości w dokonywaniu ważnych wyborów w życiu i budowania zdrowych relacji z otoczeniem. Warsztaty mają także na celu uświadomienie uczestnikom istoty miłości do samego siebie w odróżnieniu do postawy egoizmu. Podczas warsztatów młodzież pozna sposoby na wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz utrzymanie prawidłowej, realnej samooceny. W trakcie spotkania przekazuję narzędzie do skutecznej zmiany negatywnych przekonań o samym sobie, by móc zachować stabilną samoocenę i dobre relacje z rówieśnikami i rodziną.

„Komu robisz na złość?- przyczyny i sposoby radzenia sobie w sytuacji bullyingu i mobbingu w szkole”

Warsztaty wskazują na ukryte przyczyny zachowań agresywnych. Podczas tego spotkania poruszane są kwestie bullyingu i mobbingu. Celem warsztatów jest ukazanie znaczenia właściwego sposobu komunikowania się z innymi, a także komunikowania swoich potrzeb, by móc ustrzec się od przerzucania swoich frustracji na innych. Warsztaty proponują rozwiązania zawarte w programie Marshalla Rosenberga, twórcy idei porozumienia bez przemocy (NVC). Uczestnicy dowiadują się i mają okazję przećwiczyć różne sposoby komunikowania się, zwłaszcza te, które „podtrzymują życie” i wzmacniają wiarę we własne siły. Młodzież otrzymuje wiedzę, na temat „klucza” w komunikacji interpersonalnej, jakim jest empatia, dzięki której są w stanie zapobiec eskalacji konfliktów w grupie.

„Jak radzić sobie w sytuacji kryzysu emocjonalnego?”

Celem tych warsztatów, jest pomoc uczestnikom w staniu się „ekspertami” od własnej emocjonalności i sposobów reagowania w różnych sytuacjach życiowych. Warsztat pomaga rozpoznać, nazwać i poradzić sobie z różnymi emocjami, pomaga rozpoznać też własne sposoby reagowania i podpowiada sposoby na uruchomienie mechanizmów wychodzenia z kryzysu emocjonalnego w ramach profilaktyki antydepresyjnej. Warsztaty wskazują także na istotę myślenia metapozytywnego i dbania o własną równowagę psychiczną. Podczas warsztatów poruszone zostaje zagadnienie inteligencji emocjonalnej i jej elementów, takich jak m.in.: samoświadomość, samoocena, samokontrola, umiejętność motywowania, empatia, współpraca, niezbędnych do zbudowania harmonijnego i spójnego obrazu swojej osoby i otoczenia.

Metody pracy:

Większość proponowanych szkoleń prowadzona jest w dużej mierze metodą warsztatową. Pracuję na tzw. cyklu Kolba, zakładającym, że najtrwalsze efekty zmiany/poprawy umiejętności, których uczy się szkolony zdobywa się  poprzez doświadczenie  czy symulację realnej sytuacji.

Poza tym nieodzowną częścią szkoleń są:

– mini –wykłady,

– moderowane dyskusje

– scenki inicjujące sytuacje rzeczywiste, dramy, pantomimy

– praca w grupach, w parach,

– burza mózgów i inne,

– filmiki, muzyka, wywiady.

Wielkość grupy: Ustalana każdorazowo z prowadzącym: min. 15 (zazwyczaj do max. 30 osób)

Terminy i czas trwania szkolenia: Zależą od złożonego zamówienia, obszerności danego zagadnienia i liczby grup do przeszkolenia. Terminy ustalane są indywidualnie.  Każdy z trzech warsztatów trwa jednak nie krócej niż 120 min. Każdy z trzech warsztatów ustalany jest na inny termin. Sugerowany odstęp od kolejnych spotkań w ramach cyklu to nie więcej niż 2 tygodnie.

Cena za jeden warsztat: 40 zł brutto za uczestnika ( szkolenie w obrębie 60m km od Poznania), chyba, że zamawiającym jest szkoła/biblioteka/inna instytucja wówczas kwota niezależnie od liczby uczestników wynosi 550zł brutto.

 

Link do materiału promocyjnego: http://www.kujawy.info/aktualnosci/item/4761-ta-choroba-zabija-coraz-wiecej-osob-jak-jej-przeciwdzialac