Przetwarzanie danych osobowych

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Klauzula informacyjna – przeglądanie strony” font_container=”tag:h2|text_align:center” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Body and Mind Coaching.pl Ewelina Jasik ul. Słowackiego 55/1 60-521 Poznań. Kontakt z Administratorem jest możliwy mailowo pod adresem: kontakt@ewelinajasik.pl lub pisemnie na adres Administratora podany powyżej.

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne:

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

1) umożliwienia przeglądania strony internetowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy.

2) poprawy jakości świadczonych usług i funkcjonalności strony – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na udoskonalaniu swoich usług.

3) dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obronie interesów gospodarczych administratora.

Okres przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres przebywania na stronie internetowej oraz przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu, chyba, że Użytkownik złoży skuteczny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych:

Administrator będzie przekazywać Państwa dane osobowe tylko zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, którzy świadczą usługi na zlecenie Administratora.

Przekazanie danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej:

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

Państwa prawa:

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z uwagi na przetwarzanie Państwa danych w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy, Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania danych osobowych Państwa dotyczących. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie dla możliwości przeglądania strony internetowej Administratora. Bez podania danych, nie jest możliwe nawiązanie połączenia i zapoznanie się z treścią stron www.[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Klauzula informacyjna – komunikacja” font_container=”tag:h2|text_align:center” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Body and Mind Coaching.pl Ewelina Jasik ul. Słowackiego 55/1 60-521 Poznań. Kontakt z Administratorem jest możliwy mailowo pod adresem: kontakt@ewelinajasik.pl lub pisemnie na adres Administratora podany powyżej.

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne:

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

1) prowadzenia komunikacji – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu komunikacji z osobami, które się z nami kontaktują.

2) dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obronie interesów gospodarczych administratora.

Okres przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane będą przetwarzane przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu, chyba, że złożą Państwo skuteczny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych:

Administrator będzie przekazywać Państwa dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu, poczty itp., którzy świadczą usługi na zlecenie Administratora.

Przekazanie danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej:

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

Państwa prawa:

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na przyczyny związane z jego szczególną sytuacją.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie dla możliwości prowadzenia komunikacji. Bez podania danych nie jest możliwe prowadzenie komunikacji.

 

  1. Klauzula informacyjna – osobiste sesje, spotkania

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Body and Mind Coaching.pl Ewelina Jasik ul. Słowackiego 55/1 60-521 Poznań. Kontakt z Administratorem jest możliwy mailowo pod adresem:kontakt@ewelinajasik.pl  lub pisemnie na adres Administratora podany powyżej.

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne:

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

  • odbycia sesji, spotkania, konsultacji coachingowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy;
  • wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
  • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obronie interesów gospodarczych administratora.

Okres przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz prawnie uzasadnionego interesu. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.

Odbiorcy danych:

Administrator będzie przekazywać Państwa dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak m.in. dostawcy usług księgowych, pocztowych i kurierskich, którzy świadczą usługi na zlecenie Administratora.

Przekazanie danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej:

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

Państwa prawa:

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Bez podania danych nie jest możliwe zawarcie i realizacja umowy.

[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”Klauzula informacyjna – realizacja szkoleń, konferencji, spotkań itp.” font_container=”tag:h2|text_align:center” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Body and Mind Coaching.pl Ewelina Jasik ul. Słowackiego 55/1 60-521 Poznań. Kontakt z Administratorem jest możliwy mailowo pod adresem: kontakt@ewelinajasik.pl  lub pisemnie na adres Administratora podany powyżej.

Cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne:

Państwa dane będą przetwarzane w celu:

1) organizacji szkoleń lub spotkań biznesowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy;

2) wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;

3) marketingowym – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu działań marketingowych;

4) dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.

Okres przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz prawnie uzasadnionego interesu. Okres przetwarzania może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa.

Odbiorcy danych:

Administrator będzie przekazywać Państwa dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, hostingu, poczty, usług księgowych, pocztowych i kurierskich, którzy świadczą usługi na zlecenie Administratora.

Przekazanie danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej:

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

Państwa prawa:

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. Bez podania danych nie jest możliwe zawarcie i realizacja umowy.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]